CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN: Đào tạo và phát triển là phương châm của Vạn An Phát nhằm giúp đội ngũ nhân sự phát huy tối đa năng lực và có lộ trình phát triển rõ ràng, phù hợp với từng cá nhân, giúp nhân sự ngày càng [...]

5 ưu điểm của đầu tư đất nền năm 2017

Sau đây là 5 thế mạnh đặc trưng, được xếp vào hàng “không đối thủ” của đất nền, mang lại tiềm năng tăng giá theo thời gian, kỳ vọng khả năng sinh lời cao trong năm 2017: 1. Kỳ vọng lợi nhuận gấp 2-3 lần [...]