VAP Cup LẦN I

 Với tinh thần khỏe để phục vụ, đội ngũ nhân viên Bất động sản Vạn An Phát luôn tích cực tham gia các hoạt động thể thao – văn hóa do công ty tổ chức. VAP CUP là một trong những nội dung văn hóa doanh nghiệp [...]