• kenburns2
  • kenburns2
  • kenburns2
  • kenburns2
  • kenburns2
  • kenburns2
MENU

VẠN AN PHÁT HOÀN THÀNH “THẺ XANH VACCINE” CHO TOÀN BỘ NHÂN SỰ

Công ty Cổ phần Bất động sản Vạn An Phát đã hoàn thành “thẻ xanh vaccine” cho toàn bộ nhân sự và hoạt động trở lại vào ngày 01/10/2021 với phương châm sống an toàn với dịch trong trạng thái xã hội bình thường mới. 

Công ty Cổ phần Bất động sản Vạn An Phát cho biết, đến thời điểm hiện tại, toàn bộ nhân sự Công ty đã hoàn thành “thẻ xanh vaccine” theo quy định của Bộ Y tế thông qua ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” và “Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19”. Các loại Vaccine Covid–19 đều nằm trong danh sách được Bộ Y Tế và Tổ Chức Y tế Thế giới (WTO) phê duyệt, chấp thuận.

Vạn An Phát hiểu được rằng “thẻ xanh vaccine” vừa góp phần tạo điều kiện tốt cho nhân viên “Sống an toàn với Covid-19”, vừa từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh, dịch vụ chăm sóc Quý đối tác và Quý khách hàng, đảm bảo tính linh hoạt, thích ứng và an toàn; vững tin, đồng lòng để cùng chính quyền địa phương đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới. Thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ là vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Trong thời gian tới, Công ty tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, nhằm bảo đảm sức khỏe cho nhân viên và Quý đối tác, Quý khách hàng khi đến giao dịch tại công ty với mục tiêu chung tay phòng ngừa và đẩy lùi dịch bệnh.

(VAP TỔNG HỢP)