• kenburns2
  • kenburns2
  • kenburns2
  • kenburns2
  • kenburns2
  • kenburns2
MENU

(CAFELAND.VN) – INFOGRAPHIC: KINH TẾ VIỆT NAM 2 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhu cầu đi lại, du lịch, giá cả, hoạt động xuất nhập giảm… kéo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2020 giảm 0,17% so với tháng trước, cán cân thương mại nhập siêu,…
Infographic: Kinh tế Việt Nam 2 tháng đầu năm 2020
Nguồn: Cafeland.vn
Châu An – Thiết kế: K.D