• kenburns2
  • kenburns2
  • kenburns2
  • kenburns2
  • kenburns2
  • kenburns2
MENU

Từ 1/8, thời gian cấp phép xây dựng tại TP.HCM chỉ còn 42 ngày

(Xây dựng) – Ngày 01/8, Sở Xây dựng TP.HCM sẽ chính thức triển khai thí điểm thực hiện một cửa liên thông về cấp phép xây dựng thuộc chức năng, thẩm quyền của Sở. Theo đó, thời gian cấp phép xây dựng chỉ còn 42 ngày thay vì 122 ngày như trước đây (giảm 80 ngày làm thủ tục).

Quy trình này được thực hiện cùng một lúc 3 bộ thủ tục là thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật và cấp giấy phép xây dựng.


Quy trình này đòi hỏi hồ sơ xin cấp phép xây dựng phải có quy hoạch 1/500, nếu không có quy hoạch này thì thay bằng thiết kế đô thị.

Hiện Sở Xây dựng đang tiến hành rà soát các công việc cần thiết để chính thức triển khai từ ngày 01/8 đến hết tháng 12/2017. Sau đó sẽ tiến hành tổng kết đánh giá điều chỉnh để phù hợp, hiệu quả hơn trong công tác cấp phép xây dựng được thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Hết thí điểm, công tác này sẽ được triển khai rộng rãi trên địa bàn thành phố ở tất cả các cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, 6 tháng đầu năm 2017 đã có trên 22.000 giấy phép xây dựng được cấp với tổng diện tích sàn xây dựng gần 7,8 triệu m2. Trong đó, đơn vị này cấp 126 giấy phép xây dựng, tăng 26 giấy phép với hơn 3 triệu m2 sàn xây dựng; đồng thời ban hành 74 thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở với tổng diện tích sàn xây dựng gần 386.000m2, ban hành văn bản hướng dẫn 111 hồ sơ.

Cao Cường (Báo xây dựng)